Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


Channel Description:

Celem Związku jest promocja i wspieranie idei społecznej spółdzielczości socjalnej, działanie na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej oraz zapewnienie spółdzielniom socjalnym pomocy w ich działalności statutowej.
  0 0

  Oto zapis ostatniego webinarium, poświęconego nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych z dnia 15 grudnia 2017 roku prowadzonego przez Prezesa OZRSS Cezarego Miżejewskiego

  0 0

  Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami przedstawiamy Procedurę i zakres zmian statutu spółdzielni socjalnej wraz z propozycją nowych zapisów, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2494) wraz z przykładowymi dokumentami, oraz przykładowy statut spółdzielni wraz komentarzami odnoszącymi się do niezbędnych zmian statutowych. Niniejszy materiał został przygotowany z siostrzanym Stowarzyszeniem na rzecz […]

  0 0

  W związku z realizacją projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” dotyczące rozeznania rynku, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej dot.: opracowania tekstu dot. dobrej praktyki. Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu […]

  0 0

  Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przygotował uwagi do nowej koncepcji Prawa Zamówień Publicznych, szczególnie ważnych dla spółdzielczości socjalnej. Zwracamy szczególnie uwagę na kwestie społecznie odpowiedzialnych zamówień, klauzul społecznych. Nie aprobujemy obniżenia tzw. progu bagatelności z 30 ty.s do 14 tys. Euro. Zwracamy uwagę, że w wielu krajach UE próg ten jest wyższy niż 30 tys. euro (np. Szwecja, Czechy – ponad dwukrotnie, […]

  0 0

  Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przekazał do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej stanowisko związku w sprawie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby. Zgłosiliśmy szereg uwag szczegółowych, któe przedstawiamy w załączeniu OZRSS_rozporz

  0 0

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty […]

  0 0

  W dniach 8-9 listopada w Warszawie odbędzie się Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych. W załączeniu przedstawiamy ramowy program Forum. Omawiana będzie obecna sytuacja spółdzielczości, możliwości finansowania, kwestia konsorcjów spółdzielczych oraz problemy systemu wsparcia instytucjonalnego OWES dla spółdzielni. Będzie możliwość skonsultowania kwestii prawnych, lustracyjnych oraz pożyczkowych. Forum jest odpłatne. Członkowie Związku za osobę ponoszą odpłatność 100 zł, zaś pozostali spółdzielcy 150 zł. Niebawem […]

  0 0

  Jest nam niezwykle miło zakomunikować, że wśród laureatów i wyróżnionych podmiotów w 8. edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia na Przedsiębiorstwo Społeczne Roku znalazło się aż sześć spółdzielni socjalnych! Nagrodę Publiczności zdobyła Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE z Bielawy – Członek Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. ARTE oferuje usługi budowlane, remontowe i porządkowe, wykonuje także nadruki na ceramice i tekstyliach, a od niedawna produkuje też meble […]

  0 0

  W dniach 8-9 listopada 2018 r. w Warszawie odbyło się IX Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych z udziałem ponad stu spółdzielców i zaproszonych gości. Pierwszego dnia realizowany był w formie spotkań plenarnych. Jako pierwsza zabrała głos goszcząca na forum podsekretarz stanu w MRPiPS Elżbieta Bojanowska. Pani minister podkreśliła, że takie działania Ministerstwa jak nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych czy ustalenie – korzystnych dla wszystkich przedsiębiorstw społecznych – […]

  0 0

  Informujemy że 15 listopada br. OZRSS przedstawił do Narodowego Instytutu Wolności uwagi w sprawie regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2019 rok. Uwagi zostały zugodnione na IX Ogólnopolskim Forum Spółdzielni Socjalnych z przedstawicielami obecnych tam spółdzielni. Głównym autorem była Agnieszka Deja ekspert Związku. Uwagi przedstawiamy w załaczeniu: Formularz-konsultacyjny-FIO-2019_OZRSS (2)