Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


Channel Description:

Celem Związku jest promocja i wspieranie idei społecznej spółdzielczości socjalnej, działanie na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej oraz zapewnienie spółdzielniom socjalnym pomocy w ich działalności statutowej.

(Page 1) | 2 | newer

  0 0

  Projekt: Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej Okres realizacji: 01.03.2017 – 29.02.2020 Lider partnerstwa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS) Partnerzy: Fundacja Idea Rozwoju (FIR) Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP) Celem głównym projektu jest trwały i kompleksowy system wsparcia ekonomii społecznej poprzez prowadzenie działań doradczych i rzeczniczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w zakresie spójności polityk […]

  0 0

  Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję „Finansowanie ekonomii społecznej dziś i jutro w kontekście globalizacji” organizowaną w dniu 30 maja 2017 r. w Warszawie. przez Europejską Federację Banków Etycznych i Alternatywnych z Brukseli, Federację Inwestorów Społecznych z Montrealu oraz TISE SA. Zdaniem organizatorów konferencji, instytucje działające na polu finansów etycznych i alternatywnych powinny być zobowiązane do wspierania podmiotów ekonomii społecznej. Podczas konferencji będziemy chcieli […]

  0 0

  Właściwie trzeba zacząć od debat z 2004 roku. Na forum Drugiej Europejskiej Konferencji Ekonomii Społecznej w Krakowie pojawiły się pierwsze próby zdefiniowania ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego oraz związanych z tym kwestii prawnych i finansowych, w tym pomocy publicznej. To był czas tworzenia pierwszych regulacji: w obszarze działalności pożytku publicznego, zatrudnienia socjalnego czy spółdzielni socjalnych. To już ponad 13 lat… Czas, w którym byliśmy liderem zmian, a nawet inspiracją […]

  0 0

  Do 16 lipca 2017 r. można zgłaszać się do 7. edycji Konkursu [eS]. Na zgłoszenia przedsiębiorców społecznych czeka Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Więcej informacji o konkursie – warunkach, jak i nagrodach: www.konkurs-es.org.pl  

  0 0

  W związku z realizacją projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” dotyczące rozeznania rynku, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej dot.: moderowania webinarium prowadzonego przez eksperta merytorycznego. Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu […]

  0 0

  21 sierpnia br. Rada Ministrów skierowała do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw z projektami aktów wykonawczych. W projekcie znajdziemy wiele ważnych zmian dla naszej działalności. Warto się z nim zapoznać. Projekt nowelizacji dostępny pod linkiem projekt nowelizacji  

  0 0
 • 09/20/17--02:25: Szkolenie lustratorów OZRSS
 • Informujemy o organizowaniu kursu dla kandydatow na lustratorow spółdzielni socjalnych (wymiar 90 godzin). Pierwszy zjazd odbędzie się w Rudawie (Poniatów) woj. dolnośląskie w dniach 19-22 października 2017 r. Następnie w listopadzie odbędą się: – 2 zjazd, Warszawa (piątek-niedziela) – 3 zjazd, Warszawa (piątek- niedziela). Noclegi w Warszawie uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie. Nie zwracamy kosztów dojazdu. Koszt całego kursu wynosi 1.500,00 zł + […]

  0 0

  W związku z realizacją projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” dotyczące rozeznania rynku, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej dot.: opracowania tekstu dot. dobrej praktyki. Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, […]

  0 0

  Ogłoszono wyniki 7. już edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia. Wśród laureatów i wyróżnionych przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej są spółdzielnie należące do Ogólnopolskiego związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. W ramach Konkursu [eS] nagradzani są ci, którzy dbają o wysoką jakość produktów i usług, a przy tym z sukcesem łączą działalność ekonomiczną z realizacją ważnych celów społecznych. Nagroda Główna i Tytuł Przedsiębiorstwo Społeczne Roku 2017 Spółdzielnia Socjalna […]

  0 0

  24 listopada br. Sejm prawie jednogłośnie uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. Co zawiera ta nowelizacja (podajemy za stroną MRPiPS): Liczba założycieli i nowy profil spółdzielni Zmiany w dotychczasowych przepisach mają na celu ułatwienie zakładania spółdzielni socjalnych dzięki warunkowemu zmniejszeniu liczby założycieli z pięciu do trzech osób, o ile pozostały skład członkowski zostanie uzupełniony w ciągu 12 miesięcy. Co ważne, członkami […]

  0 0

  15 grudnia br. Sejm RP rozpatrzył poprawkę Senatu do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. Tym samym uchwalona ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta RP i publikacji w Dzienniku Ustaw. Projekt uchwalonej ustawy znajdziecie tutaj: Ustawa15.12.2017

  0 0
 • 12/21/17--06:44: Article 0
 • zyczenia_OZRSS


  0 0

  Serdecznie zapraszamy do udziału w Spotkaniu: przyszłość ruchu spółdzielczego – szanse i zagrożenia. Wydarzenie odbędzie się 20-21 marca 2018 roku w Hotelu Atut w Licheniu Starym. W programie m.in. wystąpienia dotyczące nowelizacji Ustawy o spółdzielniach socjalnych. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. Program spotkania: 20 marca 10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników 11.00 – 11.15 Rozpoczęcie spotkania. Prezentacja […]

  0 0

  Oto zapis ostatniego webinarium, poświęconego nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych z dnia 15 grudnia 2017 roku prowadzonego przez Prezesa OZRSS Cezarego Miżejewskiego

  0 0

  Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami przedstawiamy Procedurę i zakres zmian statutu spółdzielni socjalnej wraz z propozycją nowych zapisów, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2017 o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2494) wraz z przykładowymi dokumentami, oraz przykładowy statut spółdzielni wraz komentarzami odnoszącymi się do niezbędnych zmian statutowych. Niniejszy materiał został przygotowany z siostrzanym Stowarzyszeniem na rzecz […]

  0 0

  W związku z realizacją projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” dotyczące rozeznania rynku, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej dot.: opracowania tekstu dot. dobrej praktyki. Zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu […]

  0 0

  Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przygotował uwagi do nowej koncepcji Prawa Zamówień Publicznych, szczególnie ważnych dla spółdzielczości socjalnej. Zwracamy szczególnie uwagę na kwestie społecznie odpowiedzialnych zamówień, klauzul społecznych. Nie aprobujemy obniżenia tzw. progu bagatelności z 30 ty.s do 14 tys. Euro. Zwracamy uwagę, że w wielu krajach UE próg ten jest wyższy niż 30 tys. euro (np. Szwecja, Czechy – ponad dwukrotnie, […]

  0 0

  Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych przekazał do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej stanowisko związku w sprawie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby. Zgłosiliśmy szereg uwag szczegółowych, któe przedstawiamy w załączeniu OZRSS_rozporz

  0 0

  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz podmioty ekonomii społecznej korzystające ze zwrotnego wsparcia finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty […]

  0 0

  W dniach 8-9 listopada w Warszawie odbędzie się Ogólnopolskie Forum Spółdzielni Socjalnych. W załączeniu przedstawiamy ramowy program Forum. Omawiana będzie obecna sytuacja spółdzielczości, możliwości finansowania, kwestia konsorcjów spółdzielczych oraz problemy systemu wsparcia instytucjonalnego OWES dla spółdzielni. Będzie możliwość skonsultowania kwestii prawnych, lustracyjnych oraz pożyczkowych. Forum jest odpłatne. Członkowie Związku za osobę ponoszą odpłatność 100 zł, zaś pozostali spółdzielcy 150 zł. Niebawem […]

(Page 1) | 2 | newer